Privé

Gemiddeld heeft iedere Nederlander acht verzekeringen. Een op de drie Nederlanders heeft tien of meer verzekeringen afgesloten.

Een aantal verzekeringen is verplicht, zoals een aansprakelijkheidsverzekering voor uw auto en een zorgverzekering. Daarnaast heeft u verzekeringen die weliswaar niet verplicht maar wel min of meer onmisbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan uw inboedelverzekering.


Het blijkt dat vooral bij Nederlanders boven de 35 jaar die kinderen hebben het aantal verzekeringen toeneemt. Het onderzoek waaruit deze cijfers afkomstig zijn, toont ook aan dat er nog wel eens wat overlap in de dekking van de verzekeringen zit. Verder geven veel mensen aan dat ze het overzicht soms kwijtraken van hun verzekeringsportefeuille.

Belangrijke reden daarvan is dat de verschillende verzekeringen op verschillende momenten worden afgesloten en bij verschillende partijen. Dat is op zich geen probleem, maar het is wel verstandig om in de gaten te houden dat uw totale verzekeringspakket blijft passen bij uw wensen en uw persoonlijke situatie en dat u niet onnodig veel premie betaalt.

Als verzekeringsadviseur bekijken wij graag samen met u uw verzekeringen, geven u uitleg over de diverse dekkingen, wijzen u op overlappingen of tekortkomingen en geven u een gericht voorstel voor verbetering van uw pakket. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en deskundig advies.