Cyber verzekering

Klik voor intro video


Virussen, Malware, Identiteitfraude, Cybercriminaliteit, Ransomeware, DDos aanvallen.
We horen het iedere dag maar, zelden realiseren we ons dat dit iedereen kan overkomen.

- Is uw digitale data goed beveiligd?
- Hebt U een backupschema?
- Controleert U regelmatig of die backups correct zijn?
- Hoe en op welke manier wordt ik benadeeld als ik geen toegang (meer) heb tot mijn data?

Allerlei zaken voor bedrijf en particulier die bepalend zijn voor een verzekerd data gebruik.

Het is eigenlijk niet meer de vraag of je getroffen wordt door cybercriminaliteit, maar wanneer.
Iedere 14 seconden wordt er een bedrijf aangevallen. 76% van de bedrijven meldt het afgelopen jaar een phishing-aanval.

De politie zag een verdubbeling van het aantal digitale misdrijven in het eerste kwartaal van 2021 vergeleken met het jaar ervoor.
Toch beschouwt maar één op de drie bedrijven cybercrime als een groot risico.

Een brandverzekering vindt iedereen vanzelfsprekend, terwijl de kans op een brand vele malen kleiner is.
De impact van een cyberincident op uw bedrijfscontinuïteit is echter vergelijkbaar.
Je moet er als particulier niet aan denken dat je bestanden en bijvoorbeeld foto's verloren gaan door een cyberincident.

Met een cybercrimeverzekering staat er als U een inbreuk meldt, een gezamenlijk team van ervaren professionals voor U klaar.
Zij helpen U om uw databases en websites te repareren, belanghebbenden te informeren en het juridische traject op te starten.
U kunt terugvallen op ervaren security-professionals en de juridische expertise van gespecialiseerde advocaten.
Omzetverlies of gemaakte kosten zijn veelal ook gedekt.

Maak vrijblijvend een afspraak voor een gesprek. Samen met onze experts inventariseren we uw huidige situatie en maken een impact analyse.

Klik HIER voor de video van het webminar over cyber verzekeringen van Anita Hol-Bubeck, docent financiële dienstverlening.